Program Operacyjny Kapitał Ludzki

JĘZYK ANGIELSKI

warning: Creating default object from empty value in /home/kigrp/pokl/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Język angielski

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.1, projekt: „Doskonalenie i Rozwój Potencjału Dydaktycznego Kierunku Informatyka w AGH” realizowane jest specjalistyczne szkolenie z języka angielskiego dla pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Informatyki AGH w latach 01.02.2009 - 31.01.2013 (4 lata).

Szkolenie zaplanowane jest dla 70 uczestników. Podzielone na dwa 2-letnie cykle (4 semestry), a w każdym cyklu udział będzie brało ok. 35 osób.

Forma szkoleń:

1. 56h/os zajęć w semestrze, w tym:

Subskrybuje zawartość

Projekt współinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni.
Projekt nr UDA-POKL.04.01.01-00-367/08-00.