Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PROFESOROWIE WIZYTUJĄCY

warning: Creating default object from empty value in /home/kigrp/pokl/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Profesorowie wizytujący - Metody Obliczeniowe i Grafika Komputerowa
ROK 2013

1. Profesor wizytujący: Professor Lefèvre, Laurent Patrick Olivier

Tematyka: „Computational methods for the modelling, supervision and control of physical systems”
Termin: 19 – 24.04.2013

Profesorowie wizytujący - Informatyczne Systemy Udostępniania Usług
ROK 2013

1. Profesor wizytujący: Dr Wendy Powell

Tematyka: „Virtual Reality”
Termin: 20 – 27.04.2013

2. Profesor wizytujący: Dr Georgios Ch. Sirakoulis

Tematyka: „Electronic Systems Design, Cellular Automata Theory and Applications, Complex systems, Modelling and Simulation, Bioinspired computation/biocomputation, Modern electronic models and architectures (memristors, etc.), Green and Unconventional computing.”
Termin: 22 – 26.04.2013

3. Profesor wizytujący: Ph.D. Amitabha Mukerjee

Tematyka: „Cognitive Science, Robotics, Computer Vision”
Termin: 08 - 14.05.2013

Profesorowie wizytujący - Systemy Równoległe i Rozproszone
ROK 2013

1. Profesor wizytujący: Professor Vladimir Getov - School of Electronics and Computer Science, Electronic Network and Computer Engineering, Department University of Westminster, London UK

Tematyka: „Organization of the study process in the Department of Electronic, Network and Computer Engineering Department at the University of Westminster”
Termin: 11 – 15.03.2013

Profesorowie wizytujący - Inteligencja Obliczeniowa
ROK 2013

1. Profesor wizytujący: Ph.D Katarzyna Węgrzyn-Wolska - École Supérieure d'Ingénieurs en Informatique et Génie des Télécommunications, France

Tematyka: "Analiza Sieci Społecznych"
Termin: 24 - 30.01.2013

2. Profesor wizytujący: Dr Johann Stan

Tematyka: „Introduction to Semantic Web”, „Modern Information Retrieval”, „Social Information Retrieval”
Termin: 04 – 11.05.2013

3. Profesor wizytujący: Profesor Dr Thomas Trappenberg

Tematyka: „Uczenie maszynowe, zagadnienia analizy danych biomedycznych”
Termin: 21 – 28.05.2013

Profesorowie wizytujący - Bioinformatyka
ROK 2013

1. Profesor wizytujący: Assistant Profesor Mehdi Ghommem - Physical Sciences and Engineering Division King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)

Tematyka: "Modelowanie biologicznych systemów dynamicznych"
Termin: 19 - 27.01.2013

2. Profesor wizytujący: Profesor dr hab. Stanisław Matwin - University of Ottawa, Department of Computer Science

Tematyka: "Uczenie maszynowe, zagadnienia analizy danych biomedycznych"
Termin: 25 – 31.03.2013

3. Profesor wizytujący: Profesor Witold Pedrycz

Profesorowie wizytujący - Metody Obliczeniowe i Grafika Komputerowa
ROK 2012

1. Profesor wizytujący: Ph. D. Ronaldo Menezes - Florida Institute of Technology Department of Computer Sciences 150 W. University Blvd, Melbourne, Florida, USA

Tematyka: „An Overview of Research in Complex Networks and Social Network Analysis”
Termin: 16 - 27.05.2012

Profesorowie wizytujący - Bioinformatyka
ROK 2012

1. Profesor wizytujący: Profesor Andrew Hopper - University of Cambridge, United Kingdom

Tematyka: „Jak informatyka zmienia świat” (How Computer Science Changes the World)
„Informatyka dla przyszłości planety” (Computing for the Future of the Planet)
Termin: 27 - 31.03.2012

2. Profesor wizytujący: Profesor Dr. David A. Bader - College of Computing, Georgia Institute of Technology, Klaus Advanced Computing Building Atlanta

Tematyka: „Computational Biology and Genomics”
Termin: 16 - 19.09.2012

Profesorowie wizytujący - Informatyczne Systemy Udostępniania Usług
ROK 2012

1. Profesor wizytujący: Prof. Robert A. van de Geijn - Department of Computer Science, 1 University Station, C0500, The University of Texas at Austin, Austin, USA

Tematyka: „Projektowanie, implementacja i optymalizacja solwerów równoległych”
Termin: 13 – 20.05.2012

2. Profesor wizytujący: Prof. Luis-Garcia Castillo - Dep. Teoría de la Señal y Comunicaciones, Escuela Politécnica Superior (Edificio Torres Quevedo), Avda. de la Universidad, 30, 28911 Leganés (Madrid), Spain

Tematyka: „Algorytmy adaptacyjne do symulacji propagacji fal elektromagnetycznych”

Profesorowie wizytujący - Systemy Równoległe i Rozproszone
ROK 2012

1. Profesor wizytujący: Dr Ewa Deelman - Computer Science Department, Information Sciences Institute, University of Southern California, USA

Tematyka: „Wprowadzenie do obliczeń w środowiskach gridowych”
Termin: 04 - 09.03.2012

Profesorowie wizytujący - Informatyczne Systemy Udostępniania Usług
ROK 2011

1. Profesor wizytujący: Prof. Dr Peter M.A. SLOOT - University of Amsterdam / Singapore NTU / ITMO St. Petersburg Russia

Tematyka: „Information processing in complex systems”
Termin: 02.10.2011 – 08.10.2011

Subskrybuje zawartość

Projekt współinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni.
Projekt nr UDA-POKL.04.01.01-00-367/08-00.