Program Operacyjny Kapitał Ludzki

STAŻE ZAGRANICZNE

warning: Creating default object from empty value in /home/kigrp/pokl/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Staże zagraniczne - Inteligencja Obliczeniowa
ROK 2013

1. Uczestnik: dr inż. Piotr Faliszewski

Tematyka stażu: "Unowocześnienie nauczania teorii złożoności obliczeniowej i przedmiotów prokrewnych w KI AGH"
Termin: 25.04.2013 - 05.05.2013

2. Uczestnik: dr inż. Małgorzata Żabińska – Rakoczy

Tematyka stażu: "Systemy wielo-agentowe oraz projektowanie inteligentnych systemów"
Termin: 19 – 30.05.2013

Staże zagraniczne - Bioinformatyka
ROK 2013

1. Uczestnik: dr hab. Maciej Paszyński

Tematyka stażu: "Modelowanie propagacji fal elektromagnetycznych i akustycznych na modelu głowy ludzkiej, algorytmy adaptacyjne, metoda elementów skończonych, systemy CAD/CAE"
Termin: 05 – 19.01.2013

2. Uczestnik: prof. dr hab. inż. Robert Schaefer

Tematyka stażu: "Badanie i nauczanie inspirowanych biologicznie, złożonych algorytmów metaheurystycznych"
Termin: 10 - 17.04.2013

3. Uczestnik: dr inż. Wojciech Czech

Staże zagraniczne - Informatyczne Systemy Udostępniania Usług
ROK 2013

1. Uczestnik: dr inż. Bartosz Baliś

Tematyka stażu: "Narzędzia, środowiska i infrastruktury do obliczeń dla e-Nauki"
Termin: 04 – 14.04.2013

2. Uczestnik: dr inż. Maciej Malawski

Tematyka stażu: "Algorytmy i środowiska równoległe i rozproszone dla złożonych aplikacji obliczeniowych"
Termin: 04 – 14.04.2013

3. Uczestnik: prof. dr hab. inż. Robert Schaefer

Tematyka stażu: "Algorytmy rozwiązywania prostych i odwrotnych problemów dla równań różniczkowych"
Termin: 18 – 26.05.2013

4. Uczestnik: dr inż. Marcin Kuta

Staże zagraniczne - Systemy Równoległe i Rozproszone
ROK 2013

1. Uczestnik: dr Renata Słota

Tematyka stażu: "Approaches, techniques and methods in teaching Parallel programming"
Termin: 04 – 10.03.2013

2. Uczestnik: dr Włodzimierz Funika

Tematyka stażu: "Approaches, techniques and methods in teaching distributed algorithms and environments for simulations and other applications”"
Termin: 04 – 10.03.2013

3. Uczestnik: dr inż. Darin Nikolow

Tematyka stażu: "Distributed computational systems, parallel programming, computer system performance evaluation"
Termin: 13 - 20.05.2013

4. Uczestnik: dr inż. Michał Korzycki

Staże zagraniczne - Bioinformatyka
ROK 2012

1. Uczestnik: dr inż. Rafał Wcisło

Tematyka stażu: „Bioinformatyka, programowanie symulacji układów biologicznych metodą dynamiki molekularnej i innymi metodami cząstek. Algorytmy przetwarzania obrazów o charakterze biomedycznym, interaktywne systemy wizualizacji danych biomedycznych wraz z nowymi technikami komunikacji człowiek-komputer.”
Termin: 10 – 21.09.2012

2. Uczestnik: dr inż. Witold Alda

Staże zagraniczne - Bazy Danych i Eksploracja Danych
ROK 2012

1. Uczestnik: dr inż. Anna Zygmunt

Tematyka stażu: „Problemy nauczania metod i algorytmów eksploracji sieci złożonych a w szczególności sieci społecznych.”
Termin: 25.07 – 06.08.2012

2. Uczestnik: dr inż. Aleksander Byrski

Tematyka stażu: „Problemy nauczania algorytmów heurystycznych i metod sztucznej inteligencji (w zastosowaniu do ekstrakcji danych z sieci złożonych).”
Termin: 25.07 – 06.08.2012

Staże zagraniczne - Informatyczne Systemy Udostępniania Usług
ROK 2012

1. Uczestnik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński

Tematyka stażu: „Edukacja i badania w zakresie bezprzewodowych i mobilnych systemów zorientowanych na usługi”, „Bezprzewodowe sieci sensorowe i systemy komunikacyjne”
Termin: 09 - 14.07.2012

Staże zagraniczne - Inteligencja Obliczeniowa
ROK 2011

1. Uczestnik: prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel

Tematyka stażu: „Techniki i metody w data mining, rozpoznawaniu obrazów, uczeniu maszynowym oraz modelowaniu i symulacji komputerowej (inteligencja obliczeniowa)”
Termin: 28.10.2011 - 07.11.2011

Staże zagraniczne - Metody Obliczeniowe i Grafika Komputerowa
ROK 2011

1. Uczestnik: dr hab. Maciej Paszyński

Tematyka stażu: Algorytmy adaptacyjne, metoda elementów skończonych, solvery iteracyjne
Termin: 01 – 10.09.2011

2. Uczestnik: dr inż. Aleksander Byrski

Tematyka stażu: Problemy nauczania algorytmów heurystycznych i metod sztucznej inteligencji (agentowe systemy obliczeniowe w środowiskach rozproszonych).
Termin: 05 – 15.09.2011

Staże zagraniczne - Informatyczne Systemy Udostępniania Usług
ROK 2011

1. Uczestnik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński

Tematyka stażu: „Architektura oparta na usługach (SOA), wirtualizacja, telemedycyna”
Termin: 28.05.2011 - 03.06.2011

Subskrybuje zawartość

Projekt współinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni.
Projekt nr UDA-POKL.04.01.01-00-367/08-00.