Program Operacyjny Kapitał Ludzki

SZKOLENIA

warning: Creating default object from empty value in /home/kigrp/pokl/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Szkolenia - Bioinformatyka
ROK 2013

1. Szkolenie z zakresu: „Zastosowanie informatyki w przemyśle projektowania leków”

Dostawca: SELVITA S.A.
Termin: 24 – 25.04.2013

Szkolenia - Bazy Danych i Eksploracja Danych
ROK 2013

1. Szkolenie z zakresu: „Oracle SOA SUITE”

Dostawca: OPITZ CONSULTING Sp. z o.o.
Termin: 11.02.2013

2. Szkolenie z zakresu: „Oracle COHERENCE EE”

Dostawca: OPITZ CONSULTING Sp. z o.o.
Termin: 28.02.2013

3. Szkolenie z zakresu: „Statistica”

Dostawca: StatSoft Polska Sp. z o.o.
Termin: 07 - 08.05.2013

4. Szkolenie z zakresu: Sieci neuronowe”

Dostawca: StatSoft Polska Sp. z o.o
Termin: 13 – 14.05.2013

5. Szkolenie z zakresu: „Prognozowanie i analiza szeregów czasowych”

Dostawca: StatSoft Polska Sp. z o.o.
Termin: 16 - 17.05.2013

Szkolenia - Bioinformatyka
ROK 2012

1. Szkolenie z zakresu: „Android - podstawy”

Dostawca: NobleProg
Termin: 09 - 13.07.2012

Szkolenia - Informatyczne Systemy Udostępniania Usług
ROK 2012

1. Szkolenie z zakresu: „Implementing Cisco Unified Wireless Networking Essentials”

Dostawca: Centrum Szkoleniowe Hector
Termin: 06 - 10.02. 2012

2. Szkolenie z zakresu: „Zaawansowane bezpieczeństwo aplikacji www”

Dostawca: Securitum
Termin: 12 - 14.03.2012

3. Szkolenie z zakresu: „Introducing Cisco Voice and Unified Communications Administration v 8.0"

Dostawca: Centrum Szkoleniowe Hector
Termin: 23 - 27.06.2012

Szkolenia - Systemy Równoległe i Rozproszone
ROK 2012

1. Szkolenie z zakresu: „Implementing the Cisco Nexus 5000 and 2000"

Dostawca: Centrum Szkoleniowe Hector
Termin: 16 - 20.06.2012

Szkolenia - Metody Obliczeniowe i Grafika Komputerowa
ROK 2012

1. Szkolenie z zakresu: „Implementing Cisco Unified Wireless Networking Essentials”

Dostawca: Centrum Szkoleniowe Hector
Termin: 06 - 10.02.2012

2. Szkolenie z zakresu: „Zaawansowane bezpieczeństwo aplikacji www”

Dostawca: Securitum
Termin: 12 - 14.03.2012

Szkolenia - Metody Obliczeniowe i Grafika Komputerowa
ROK 2011

1. Szkolenie z zakresu: „Programowanie w języku Ruby i tworzenie aplikacji WWW z wykorzystaniem RubyOnRails”

Dostawca: Javatech Sp. z o.o.
Termin: 05 - 08.12.2011

Szkolenia - Bazy Danych i Eksploracja Danych
ROK 2011

1. Szkolenie z zakresu: „Poprawa jakości danych – IBM SPSS Modeler”

Dostawca: SPSS Polska Sp. Z o.o.
Termin: 28.09.2011

Szkolenia - Informatyczne Systemy Udostępniania Usług
ROK 2011

1. Szkolenie z zakresu: „Szyfrowanie i łamanie szyfrów”

Dostawca: Compendium Centrum Edukacyjne
Termin: 24 – 25.03.2011

2. Szkolenie z zakresu: „MLPC – Obliczenia równoległe i rozproszone w MATLABie”

Dostawca: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne
Termin: 29.08.2011 – 30.08.2011

3. Szkolenie z zakresu: „MLST – Metody statystyczne w MATLABie”

Dostawca: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne
Termin: 02.09.2011

4. Szkolenie z zakresu: „Programowanie w języku Python”

Dostawca: InfoTraning S.C.
Termin: 12.09.2011 – 16.09.2011

Szkolenia - Systemy Równoległe i Rozproszone
ROK 2011

1. Szkolenie z zakresu: „WebLogick 10gR3 Workshops”

Dostawca: Arrow ECS Services Sp. z o.o.
Termin: 16 - 18.03.2011

2. Szkolenie z zakresu: „Erlang Training – Express Course”

Dostawca: Erlang Solutions Ltd.
Termin: 08.04.2011 - 27.05.2011

Subskrybuje zawartość

Projekt współinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni.
Projekt nr UDA-POKL.04.01.01-00-367/08-00.