Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Szkolenia - Bazy Danych i Eksploracja Danych
ROK 2013

1. Szkolenie z zakresu: „Oracle SOA SUITE”

Dostawca: OPITZ CONSULTING Sp. z o.o.
Termin: 11.02.2013

2. Szkolenie z zakresu: „Oracle COHERENCE EE”

Dostawca: OPITZ CONSULTING Sp. z o.o.
Termin: 28.02.2013

3. Szkolenie z zakresu: „Statistica”

Dostawca: StatSoft Polska Sp. z o.o.
Termin: 07 - 08.05.2013

4. Szkolenie z zakresu: Sieci neuronowe”

Dostawca: StatSoft Polska Sp. z o.o
Termin: 13 – 14.05.2013

5. Szkolenie z zakresu: „Prognozowanie i analiza szeregów czasowych”

Dostawca: StatSoft Polska Sp. z o.o.
Termin: 16 - 17.05.2013

Szkolenia - Bazy Danych i Eksploracja Danych
ROK 2011

1. Szkolenie z zakresu: „Poprawa jakości danych – IBM SPSS Modeler”

Dostawca: SPSS Polska Sp. Z o.o.
Termin: 28.09.2011

Szkolenia - Bazy Danych i Eksploracja Danych
ROK 2010

1. Szkolenie z zakresu: „Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services”

Dostawca: ALTKOM AKADEMIA S.A.
Termin: 04 - 06.10.2010

Szkolenia - Bazy Danych i Eksploracja Danych
ROK 2009

1. Szkolenie z zakresu: „Technologii Glassfish ESB”

Dostawca: PERFECTSOURCE Sp. z o. o.
Termin: 16 - 19.11.2009

2. Szkolenie z zakresu: „Eclipse’a”

Dostawca: IBM Polska Sp. z o. o.
Termin: 13.11.2009

3. Szkolenie z zakresu: “BR400 – BrighStor ARCserve Backup for Windows: Implementation and Administration”

Dostawca: COMPENDIUM – Centrum Edukacyjne Sp. z o. o.
Termin: 14 - 16.12.2009

Projekt współinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni.
Projekt nr UDA-POKL.04.01.01-00-367/08-00.